APEL RADY PRZEMYSŁU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ TUGETHER

Apel Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether – spotykajmy się, by móc skutecznie pomagać Ukrainie!

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether apeluje o nieodwoływanie zaplanowanych wydarzeń, spotkań i wyjazdów, które w obecnym czasie mogą spełniać dodatkowo ważne cele pomocowe, w ramach firmowych planów działań CSR. 

„Nasza branża tworzy strefy pomocy, zarówno dla naszych klientów jak i uchodźców. Żeby jednak móc pomagać, musimy sami stanąć na nogi. Po dwóch latach pandemii spotkania są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, zarówno dla zdrowia psychicznego nas wszystkich, jak i odbudowy relacji biznesowych i transferu wiedzy. Teraz mogą one nabrać jeszcze dodatkowego wymiaru pomocowego” – wyjaśnia Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes SOIT.

W ślad za apelem, Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether przygotowuje ogólnopolską akcję pod hasłem SPOTYKAMY się, by POMAGAĆ, opatrzoną hasztagami: 

#strefaPOMOCY, #HELPzone, #PRACUJĘ=POMAGAM, #SPOTKANIAdlaUkrainy, #MusimyPracowaćByPomagać. 

Członkowie TUgether, którzy przyłączą się do zintegrowanej akcji pomocowej, deklarują przekazanie „cegiełek” od każdego uczestnika lub metra kwadratowego powierzchni organizowanych spotkań i wydarzeń. Zebrane w ten sposób środki zasilą konta wybranych fundacji pomocowych/NGO na rzecz Ukrainy. 

Celem akcji jest uświadomienie klientom biznesowym i uczestnikom wydarzeń, że realizacja spotkań firmowych, wyjazdów, konferencji, targów, czy udział w wydarzeniach sportowych i kulturalno-rozrywkowych mogą odgrywać wielką rolę w łańcuchu pomocowym dla uchodźców z Ukrainy. Członkowie TUgether podkreślają, że obecna sytuacja za wschodnimi granicami Polski nie powinna dodatkowo obciążać kondycji sektora spotkań i wydarzeń, a wręcz przeciwnie, powinna stać się impulsem do większej aktywności w obszarze event marketingu, który może stać się dodatkowym źródłem pomocy potrzebującym.

„Spotkania to sposób na zamanifestowanie naszego wsparcia i solidarności, ale też na integrację z uchodźcami – nie piętnujmy ich wojną, zamiast tego zaprośmy do udziału w wydarzeniach, które pozwolą im, jak i nam odzyskać równowagę” – apeluje Michał Drelich, Prezes Związku Organizatorów Sportu Masowego. 

Przedstawiciele organizacji członkowskich TUgether wskazują, że podmioty działające na rynku MICE – takie jak agencje, firmy transportowe, obiekty hotelowe, gastronomia, organizatorzy turystyki, koncertów, wydarzeń kulturalnych i sportowych, obiekty targowe, firmy sceno-techniczne i wiele innych – od początku konfliktu uruchomiły długą listę oddolnych działań pomocowych, wykorzystując swoje własne zasoby i finansując je z bieżącej współpracy z klientami. 

Spośród setek podjętych inicjatyw warto wspomnieć kilka wybranych przykładów (*):

– inicjatywa pomocowa Związku Organizatorów Sportu Masowego w ramach 80 imprez biegowych w całej Polsce pod nazwą  Zjednoczeni z Ukrainą  

– uruchomienie bazy kontaktowej tlumaczedlaukrainy, tworzonej wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych;

– organizacja punktu recepcyjnego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w którym zarejestrowało się już ponad 3,5 tysiąca uchodźców. Organizacja Centralnego Magazynu Pomocy oraz udostępnienie dwóch hal targowych do celów noclegowych (MTP – hala na 700 miejsc, Arena Poznań – docelowo do 1000 miejsc)

– ośrodki targowe w Kielcach, Krakowie i Gdańsku: zbiórki najpotrzebniejszych produktów, punkty przeładunkowe i wyposażenie punktów recepcyjnych, przekazanie części przychodów z organizowanych wydarzeń na akcje pomocowe (LNE, Exactus), firmy realizujące zabudowę (Partner) zajmujące się transportem pomocy na Ukrainę.

– ponad 600 autokarów przewoźników zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Przewoźników Autokarowych, udostępnione do transportu środków pomocowych i uchodźców, we współpracy z SHELL Polska;

– uruchomienie przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR platformy www.AdAid.eu, wspierającej ukraińskie /-ch specjalistki /-ów od komunikacji marketingowej, będącej wspólną inicjatywą organizacji branżowych z krajów UE. Cel – wsparcie osób z Ukrainy w poszukiwaniu ofert współpracy w krajach UE oraz ułatwianie kontaktu z agencjami reklamowymi i mediowymi, firmami produkcyjnymi, event marketingowymi, działami marketingu, komunikacji i PR po stronie klienta oraz innymi podmiotami z branży kreatywnej w krajach UE.

– współpraca członków SBE z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii: uruchomienie bezpłatnego punktu pomocy psychologicznej oraz dziennego punktu opieki nad ukraińskimi dziećmi. Współtworzenie projektu #behuman – „małe czyny, wielkie gesty”, poprzez budowanie relacji międzynarodowych w komunikacji oraz pozyskiwanie darów spoza granic Polski dla polskich rodzin i instytucji opukującymi się ukraińskimi uchodźcami.

– stałe wsparcie wielu działań punktowych w ramach uruchomionej inicjatywy www.turystykaukrainie.pl

*pełna lista przedsięwzięć pomocowych, w które zaangażowane są członkowskie organizacje TUgether, będzie wkrótce dostępna na stronie TUgether w zakładce: #pomagajMĄDRZE

„Branża eventowa, która zaledwie chwilę temu odmroziła się po pandemii i ciągle jeszcze odrabia pandemiczne straty, po raz kolejny stawia czoła niepewnej sytuacji. I po raz kolejny świat eventowy prezentuje swoje ponadprzeciętne pokłady kreatywności i elastyczności oraz wykorzystuje zdolności organizacyjne, talenty, czas i możliwości, tym razem – w inicjatywach na rzecz Ukrainy i przybywających do Polski Ukraińców. Twórcy eventów są świetnymi koordynatorami zbiórek i pomocy, doskonałymi inkubatorami inicjatyw i organizatorami procesów. Dlatego zgłaszamy gotowość do pomocy i polecamy uwadze rządu oraz naszych klientów potencjał naszej branży. Wierzymy, że razem możemy działać bardzo efektywnie, wspierać odbudowę sektora, a jednocześnie razem pomagać jeszcze większej liczbie osób w sposób konstruktywny” – uzupełnia Rafał Krawczuk, członek zarządu KAE SAR.

 „U progu kryzysu migracyjnego zadeklarowaliśmy gotowość branży we wsparciu koordynacji działań pomocowych. Mamy do tego kompetencje zbudowane na 30 latach doświadczeń w spotkaniach i wydarzeniach, również masowych imprezach, miasteczkach festiwalowych i namiotowych. Odpowiadamy na wszystkie zapytania administracji publicznej i samorządowej.  Wyrażamy równocześnie obawy, że jako branża wchodzimy z kryzysu w kryzys. Silna gospodarka to silne państwo gotowe do wsparcia potrzebujących i obrony swojego stylu życia. Naszym obowiązkiem jest także przeciwdziałanie niepewności na rynku. Polska jest strefą pomocy. Realizując tu wydarzenia wspieramy potrzebujących i tych którzy bezpośrednio niosą pomoc. Konflikt militarny ma miejsce poza granicami naszego państwa, przypomnę członka NATO i UE ” – podsumowuje Łukasz Adamowicz, Prezes TUgether.

Akcja pomocowa SPOTYKAMY SIĘ, BY POMAGAĆ będzie miała zasięg ogólnopolski i w założeniach ma trwać pół roku. 

Wkrótce informacje o jej szczegółach. 

RADA PRZEMYSŁU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ TUgether – organizacje członkowskie:

– Polskie Hotele Niezależne

– Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP

– Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP

– Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT

– Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych PSTK

– Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA

– Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS

– Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

– Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej / Klub Agencji Eventowych – KAE SAR

– Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP

– Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR

– Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

– Stowarzyszenie SITE Polska

– Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce

– Związek Organizatorów Sportu Masowego ZOSM