ReBuild Ukraine powered by Energy

14lisCały dzień15ReBuild Ukraine powered by Energy

Szczegóły wydarzenia

Wydarzenie to odbędzie się pod patronatem Ministerstwa Energetyki Ukrainy i przy wsparciu Ministerstwa Społeczności, Terytoriów i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy, Państwowej Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy, Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej, Amerykańskiej Izby Handlowej na Ukrainie oraz głównych ministerstw krajów partnerskich UE.

Głównym celem tego wydarzenia jest przyciągnięcie funduszy z instytucji międzynarodowych na odbudowę ukraińskich społeczności, pomoc ukraińskim firmom energetycznym w odbudowie infrastruktury krytycznej dotkniętej agresją wojenną, a także promowanie atrakcyjności inwestycyjnej miast i regionów Ukrainy. Obszary te wspierają miliony tymczasowo przesiedlonych rodzin i mają korzystne możliwości inwestycyjne.

ReBuild Ukraine 2.0 tworzy platformę do zjednoczenia władz państwowych, międzynarodowych darczyńców i organizacji finansowych, społeczności terytorialnych, przedstawicieli funduszy charytatywnych, firm inwestycyjnych, agencji rozwoju, państwowych i prywatnych firm energetycznych i budowlanych oraz organizuje aktywny udział biznesu w odbudowie Ukrainy.

Więcej

DATA WYDARZENIA

14-15 Listopada 2023

TOP