Informacje ogólne

 

Proces obsługi Organizatora

 

Ten proces możemy podzielić na dwa główne etapy : rezerwacji i podpisania umowy oraz realizacji.
Pierwszym z nich zajmuje się Dział sprzedaży  Warszawskiego Centrum EXPO XXI.
 
Realizacja imprezy to etap przygotowań organizacyjnych, ustaleń technicznych, zamawiania usług. W tym czasie pojawia się wiele pytań i niezbędnych do wykonania usług. Odpowiedzi na pytania oraz wyceny zamówionych usług przygotowują menadżerowie Działu usług. Należy zwrócić uwagę aby na tym etapie przewidzieć maksymalnie wszystkie potrzeby imprezy, tak aby uniknąć błędów przy montażu imprezy.
 
Od momentu wejścia na obiekt, dostarczeniem i utrzymaniem zamówionej powierzchni oraz wykonaniem zamówionych usług zajmuje się Dział Usług reprezentowany dodatkowo przez dyżurujących zmianowo Kierowników hal. Odpowiedzialni są oni za bieżący nadzór nad przebiegiem imprezy ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo w obiekcie, stan i jakość realizowanych usług, oraz komfort uczestników imprezy. Udzielają też bieżącą pomoc w przypadku pojawiających się zapytań i potrzeb.
Jeżeli w trakcie imprezy pojawia się konieczność dodatkowego zamówienia usług należy liczyć się z brakiem ich wykonania jeżeli wykraczają poza możliwości czasowe i ilościowe jakimi dysponuje obiekt.

 
Zobacz w jaki sposób najszybciej dostaniesz się na Expo XXI
zobacz jak dojechać

Wykonanie visentcoders.com