KONTAKT

KONTAKT

Tel: (+48) 22 256 7100
E-mail: sales@expoxxi.pl

LOKALIZACJA

ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa

DANE FIRMY

WARSZAWSKIE CENTRUM EXPO XXI SP. Z O.O.
NIP: 525-21-52-338
REGON: 016026441
KRS: 0000021016

Warszawskie Centrum EXPO XXI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021016, NIP: 525-21-52-338, wysokość kapitału zakładowego: 6 306 000,00 zł

TOP