ReBuild Ukraine: Health & Rehabilitation

24cz(cz 24)12:26 pm25(cz 25)12:26 pmReBuild Ukraine: Health & Rehabilitation

Szczegóły wydarzenia

ReBuild Ukraine: Zdrowie i Rehabilitacja – to międzynarodowa platforma offline, której celem jest wsparcie projektów medycznej rekonwalescencji, technologii, sprzętu oraz inwestycji w rehabilitację i przywracanie potencjału ludzkiego oraz odbudowę infrastruktury medycznej na poziomie społecznościowym i krajowym. ReBuild Ukraine: Zdrowie i Rehabilitacja będzie łączyć trzy strony procesu odbudowy – projekty medyczne, producentów sprzętu medycznego oraz instytucje finansowe. Wystawa obejmuje:

  • Krajowy Pawilon „Ukraina i jej projekty medycznej rekonwalescencji”. Wśród uczestników znajdują się: Centrum Superludzi, Instytut Chirurgii Valikhnovski, Centrum Medyczne NOVO, Społeczność Irpin i inni.
  • Maraton Projektów Rehabilitacji, Rekonwalescencji Medycznej i Odbudowy Infrastruktury.
  • Międzyrządowa konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli UE, Ukrainy i innych krajów.
  • Konferencja Darczyńców i Inwestorów.
  • Wystawa sprzętu medycznego, technologii i rozwiązań. Pawilony krajowe z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Francji, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii.
  • Sieciowanie i komunikacja biznesowa.

ReBuild Ukraine: Zdrowie i Rehabilitacja to międzynarodowa inicjatywa, która zbiera agencje rządowe, międzynarodowe organizacje finansowe, centra rehabilitacyjne, projekty medyczne, ukraińskie społeczności i ich instytucje medyczne, a także przedstawicieli fundacji i firm inwestycyjnych oraz agencji rozwoju międzynarodowego na wspólnej transparentnej platformie, aby ułatwić aktywne uczestnictwo firm i partnerów w odbudowie sektora ochrony zdrowia na Ukrainie.

Więcej

DATA WYDARZENIA

24-25 czerwiec 2024

Lokalizacja

HALA 1

TOP